ร้านรับซื้อรถมือสองกับการขอสินเชื่อ

ร้านรับซื้อรถมือสองกับการขอสินเชื่อ

การซื้อรถยนต์มือสองแม้ว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์มาใช้ได้เป็นอย่างดีเพียงใดก็ตาม ก็ยังสามารถก่อภาระทางการเงินให้กับผู้ที่ต้องการซื้อได้ไม่น้อย เกิดความจำเป็นที่จะต้องขอสินเชื่อเพื่อบางเบาภาระ และช่วยให้สามารถแบ่งเงินผ่อนชำระได้เป็นงวด ๆ แต่การขอสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้นมีข้อแตกต่างจากรถยนต์มือหนึ่งที่มักมีการขอไฟแนนซ์ได้โดยตรงเลยจากศูนย์ที่จัดจำหน่ายรถ แต่ในกรณีของรถมือสองนั้น ผู้ซื้อมักต้องดำเนินการขอสินเชื่อหรือหาไฟแนนซ์เอง (สำหรับผู้สนใจรายละเเอียดเพิ่มเติม ข้อควรรู้สำหรับซื้อรถมือสองที่ยังติดไฟแนนซ์ให้ได้คุณภาพ) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

  1. ยอดเงินที่ต้องการขอสินเชื่อ ควรพิจารณากำลังเงินสดของตนเองกับเงินส่วนที่ต้องการขอสินเชื่อ เพราะการขอสินเชื่อย่อมต้องก่อให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อรถที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ที่ต้องการซื้อรถจึงควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาค่าใช้จ่าย ๆ ต่างเหล่านี้ ควรรวมถึงค่าบำรุงรักษารถที่ซื้อมาด้วย เพื่อให้วงเงินในการขอสินเชื่อสามารถสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ขอได้อย่างแท้จริง
  2. สภาพของรถที่ซื้อมาจากร้านรับซื้อรถมือสอง ทางไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงินที่ให้สินเชื่อรถยนต์มือสองเองก็จะมีการพิจารณาราคาของรถยนต์มือสองด้วยการประเมินราคากลางตามท้องตลาดเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นหากสภาพรถที่ต้องการซื้อมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับราคากลาง ก็อาจทำให้การขอสินเชื่อไม่มีความคุ้มค่าได้ หรืออาจจะไม่สามารถขอไฟแนนซ์ในกรณีที่ไฟแนนซ์มองว่าสภาพรถคันนั้นไม่ดีพอที่จะนำไปขับขี่
  3. การพิจารณาอัตราดอกเบี้ย เป็นที่แน่นอนว่าสินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองของสถาบันทางการเงินแต่ละแห่งนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจึงควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยให้ดีก่อนทำสัญญา และสถาบันทางการเงินบางแห่งยังใช้รุ่นและอายุการใช้งานของรถมาประกอบการพิจารณาดอกเบี้ยในการขอสินเชื่ออีกด้วย
  4. จำนวนงวดหรือระยะเวลาในการผ่อนชำระ การแบ่งงวดผ่อนชำระยิ่งมาก ก็ยิ่งเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ขอสินเชื่อได้ แต่ก็ย่อมหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อควรพิจารณากำลังการใช้จ่าย และควรหาเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการดาวน์รถ ลดการแบกภาระดอกเบี้ย ซึ่งในข้อนี้ทางไฟแนนซ์จะนำไปประกอบการพิจารณาในส่วนหนึ่งด้วย เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่คุ้มค่ามากที่สุด

จุดเริ่มต้นทางการเงินที่ดี ย่อมช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกรถยนต์มือสองจากร้านที่ รับซื้อรถ ได้ตามความต้องการ การใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้คุณมีเงินก้อนเพื่อเป็นเงินดาวน์แล้ว มันยังช่วยให้คุณสามารถขอสินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองจากสถาบันทางการเงินได้อย่างใจต้องการ ทั้งนี้ก็ต้องไม่เกินกำลังความสามารถของตนเองในการผ่อนชำระ เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระหนี้สินบานปลายในภายหลัง  การขอสินเชื่อนั้นสามารถขอได้จากสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์ และบริษัทไฟแนนซ์ต่าง ๆ ได้เลย เพียงเตรียมเอกสารสำคัญของรถและตนเองให้พร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *